Bucharest
Professional Foundation and Further Training in
Applied Biographical Development based on Spiritual Science
Training Profesional Aprofundat în Dezvoltarea Biografică
Aplicată avândca bază Știință Spirituală
ITF-Representative: 
Christopher Bee